Category Archive: ข่าวสาร

หมวดข้อมูลข่าวสาร

ก.ค.
04

ประกาศเรื่องการสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปีบัญชี 2558

25570704-2 copy

สหกรณ์ฯ ประกาศเรื่องการรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2557  สนใจสอบถามเพิ่มเติม และสมัครได้ที่สหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 10-21 ก.ค.57 Download ประกาศเรื่องการสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการ ฯ

ก.ค.
04

ประกาศเรื่องการสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการสหกรณ์ ประจำปีบัญชี 2558

25570704-1

สหกรณ์ฯ ประกาศเรื่องการรับสมัครเลือกตั้งคณะประธานกรรมการ, กรรมการ  จำนวน 7 ท่าน  สนใจสอบถามเพิ่มเติม และสมัครได้ที่สหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 10-21 ก.ค.57 Download ประกาศเรื่องการสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการ ฯ

มิ.ย.
25

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2557

25570625

มิ.ย.
10

ข่าวด่วน เงินกู้เพื่อส่งเสริมประเพณีไทย วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท

25570310copy

มี.ค.
31

ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 6 เดือน และ 12 เดือน

ประกาศ เรื่องปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มี.ค.57

มี.ค.
31

เปิดรับซื้อหุ้นเพิ่ม รายละไม่เกิน 500,000 บาท

DOWNLOAD ประกาศ เรื่องซื้อหุ้นเพิ่ม มี.ค.2557

ก.พ.
09

ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สสอค.

ก.พ.
01

เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ยสูง ตั้้งแต่วันนี้ ถึง 5 มี.ค.57

ม.ค.
02

สหกรณ์มอบเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ในปี 2556

25561220-2

ม.ค.
02

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ด้วยความปรารถนาดี จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ มทร.จำกัด

25570102

Older posts «