«

»

ธ.ค.
09

เวลาการให้บริการ

เปิดให้บริการ                    เวลา  08.30 – 16.30 น.
รับ-จ่ายเงินสด                  เวลา 08.30- 15.30 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0 2549 4085 -7

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป       0 2549 4085
ฝ่ายระบบข้อมูล                0 2549 4086
ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน      0 2549 4087

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>