Category Archive: ข่าวสาร

หมวดข้อมูลข่าวสาร

ก.พ. 23

สหกรณ์สีขาว

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัดเข้าร่ว …

Continue reading »

Continue reading »

ม.ค. 09

ประกาศหยุดทำการในวันที่ 11-12 มกราคม 2561

พ.ย. 20

เปิดรับฝากเงินโครงการออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์2

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด …

Continue reading »

Continue reading »

พ.ย. 20

เปิดรับเงินฝาก โครงการออมทรัพย์เบญจบงกช

เนื่องในโอกาส ครบ 25 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโน …

Continue reading »

Continue reading »

ส.ค. 30

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

     สหกรณ์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ …

Continue reading »

Continue reading »

ส.ค. 20

เปิดรับเพิ่มหุ้นกรณีพิเศษ

เพื่อเป็นการส่งเสริมวินัยในการออมเงินให้กับสมาชิก และรอ …

Continue reading »

Continue reading »

ส.ค. 20

ปรับเกณฑ์การกู้เงินสมาชิกสามัญ กลุ่มพนักงานฯ

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด …

Continue reading »

Continue reading »

ก.ค. 24

รับสมัครกรรมการ

ประกาศเรื่อง  การสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผ …

Continue reading »

Continue reading »

มี.ค. 23

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก ปี 2560

  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์มห …

Continue reading »

Continue reading »

ก.พ. 02

ชสอ. ตรวจประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2559

ด้วยในปี 2559 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย มีโครง …

Continue reading »

Continue reading »

Older posts «